تست و نفوذ شبکه

دوره آموزشی تست و نفوذ شبکه (CEH)

اهداف کلی آموزش : در اين دوره فراگيران با پيروی از مكانيزم و سرفصل دوره CEH با هدف آشنايی با متدهای نفوذ برگزار شده و در طول دوره با نحوه نفوذ به سيستم و روشها و ابزارهای اين کار آشنا می شوند. پس از تسلط به روش های دفاع در مقابل حملات راهكارهای عملی مرتبط را فرا می گيرند.

سرفصل ها:

برای مشاهده سرفصل درس لطفا عضو شوید


برگه حساب کاربری