مهم‌ترین اهداف موسسه:

  1. مدیریت اثربخش آموزش‌های کوتاه‌مدت پدافند غیرعامل؛
  2. بهره‌‌گیری از ظرفیت‌‌های ملی موجود اعم از علمی و اجرایی براساس قابلیت‌ها؛
  3. تضمین کارکرد آموزش‌ها براساس راهبردهای تدوین‌شده و سیستم‌های مورد نظر؛
  4. بهره‌وری بیش از پیش آموزش‌ها؛
  5. مدیریت منابع از طریق برون سپاری خدمات آموزشی؛
  6. جلوگیری از ارائۀ آموزش‌های غیراستاندارد؛
  7. توانمندسازی و دسته‌بندی تخصصی استادان؛
  8. توسعۀ همه‌جانبۀ آموزش‌های کوتاه‌مدت پدافند غیرعامل در سطح کشور، به‌منظور تغییر رفتار فراگیران، کسب مهارت و ارتقای دانش آن‌ها.
  9. کارافرینی تخصصی در حوزه‌های امنیتی به خصوص سایبر
  10. آگاهسازی از تهدیدات نوین دشمنان و چگونگی مقابله با آن از طریف دفاع غیر عامل