مقدمه

حال که ضرورت توسعه فرهنگ پدافند غیر عامل در سطح کشور بر همگان روشن و مبرهن است و ظرفیت های بالقوه ملی در سطح کشور می توانند در راستای تحقق سیاست های از پیش تعیین شده یاری رسان دستگاه‌های دولتی، خصوصی، عموم مردم و … در برگزاری آموزش های کوتاه مدت باشد ، بر آن شدیم تا با تاسیس این موسسه و بهره‌گیری از اساتید محرب و صاحب‌نظر برای حضور در عرصه آموزش پدافند غیر عامل فراهم آوریم.

ایجاد امنیت درجامعه و کشور در گرو تفهیم کامل اصول پدافند غیرعامل در اجتماع و آگاهی دادن از تهدیدات و خطرات موجود به جامعه و ارائه راهکارهای مقابله با این تهدیدات می باشد. پدافند غیر عامل یعنی قابلیت تامین امنیت روانی، جانی و مالی افراد با پیش بینی اقدامات ایمنی، امنیتی و احتیاطی در برابر خطرات و تهدیدات، که امری صلح طلبانه، فطری و دفاعی در کل بشریت است.

بر این اساس گام نخست در پیاده سازی ضوابط پدافند غیرعامل و متعاقبا مصون سازی کشور در برابر تهدیدات، فرهنگ سازی اصولی و ارائه آموزش‌های هدفمند در جامعه بنا نهاده شده است.

از آنجا که بر اساس سیاست‌های کلی نظام در موضوع پدافندغیرعامل، فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه بکارگیری اصول و ضوابط پدافندغیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی، پیش بینی مواد درسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات از وظایف اصلی سازمان‌ پدافندغیرعامل می باشد، لذا هدفمند سازی آموزش در سازمان‌های مختلف مستلزم ایجاد اراده جمعی مسئولین و متخصصان امر بوده و تلاشی جمعی و جهادی را طلب می نماید.

مصون سازی کشور شامل سه لایه ایمنی، امنیتی و دفاعی است که مسئولیت پدافند غیرعامل در حوزه دفاعی می باشد. بنابراین به ‌منظور نیل به اهداف آموزشی سازمان پدافندغیرعامل کشور درخصوص فرهنگ سازی و آموزش پدافند غیرعامل در سطح کشور و نیز ساماندهی وضعیت استادان، مربیان و صاحب‌ نظران  و به‌کارگیری آنان برای ارائۀ خدمات آموزشی، نیاز به اتخاذ رویه یکنواخت و ایجاد تفکر یکنواخت از موضوع پدافند غیرعامل در سطح کشور از اهم وظایف این موسسه است.